We’ve updated our Terms of Use to reflect our new entity name and address. You can review the changes here.
We’ve updated our Terms of Use. You can review the changes here.

Message in a Bottle (Lithuanian Music Information and Publishing Centre 2015)

by gintas k

/
1.
Titled#9dub 02:09
2.
Excerpt from 08:48
3.
4.
5.
6.
5m 03:00
7.
#72 03:33
8.
9.
Nota Demo 3 01:22
10.
11.
pOpXEnA 9 04:04
12.
pOpXEnA 3 05:08
13.
14.

about

Retrospective Album.
Text: Povilas Vaitkevičius :
Gintas K is the stage name of Gintas Kraptavičius (b. 1969), a Lithuanian sound artist and creator of experimental electronic music, who has also worked in performance art, installations and interdisciplinary arts. His early experiments were based on action art and a post-Fluxus aesthetic. During the 1990s, he was the leader of Modus, one of the first electronic industrial music projects in Lithuania. Recently, Gintas K has been immersed in the exploration of sound structures, in addition to taking part in different cultural events and releasing records both in Lithuania and abroad.
Since 1999, he has been known mainly as a solo performer of electroacoustic music, although the term on its own is probably too restricting to describe his compositions, which employ sound solutions attributable to a wider range of definitions, some of which can be heard on this CD. In addition to various sounds from the environment, the aesthetic of synthetic computer-generated music is also evident. It can be felt in the granulated structures of his pieces, in the points of microsound suspended in tension, and in the combinations of sonority of digital nature. Sometimes they even become tonal, and are wafted by the flow of ephemeral melodics, to create a space charged with emotion. The term ‘ambient music’ seems cautiously appropriate in such cases, although the ‘climate’ does not contribute to a thoroughly elegiac atmosphere. The harmony remains extremely restrained, as changes in the form are much more important here. The soft tones gradually assume jagged and even abrasive forms, while the sounds isolated by spacious pauses arrive at boiling point, with their particles vibrating. The combinations of sonority mentioned, together with sounds from the environment, generate a perception of distance in Gintas K’s music, to evoke associations of finding oneself at an indistinct but conceivable point in space. His compositions occasionally include rhythmic structures too, with features reminiscent of minimal/post-techno. They and other elements bring forward low frequencies, to be experienced through the human body (which become objects of exploration in their own right in his other compositions); and they highlight the attention he pays to the physical aspects of the sound and its mass.
The pieces on the CD Message in a Bottle create a panorama of Gintas K’s oeuvre, spanning the entire decade, dotted with all the genre-related features described here. Nevertheless, the last part of the picture is the listener’s private experience, which expands as s/he unrolls the sound message from the bottle.

Gintas K (Gintas Kraptavičius, g. 1969) – Lietuvos garso menininkas ir eksperimentinės elektroninės muzikos kūrėjas, taip pat veikiantis performansų, instaliacijų bei tarpdisciplininio meno srityse. Ankstyvajai jo kūrybai būdinga akcionistinė, post-fluxus estetika. XX a. 10-ame dešimtmetyje jis buvo „Modus“ – vieno pirmųjų elektroninės industrinės muzikos projektų Lietuvoje – lyderis. Šiuo metu Gintas K aktyviai tyrinėja garso struktūras, dalyvauja įvairiuose renginiuose ir leidžia įrašus Lietuvoje bei užsienyje.
Nuo 1999 metų Gintas K susitelkė į solinę kūrybą, kurią apibrėžti galima pasirinkus elektroakustikos terminą, tačiau į jį įsprausti menininko muziką būtų netikslinga, nes jis naudojasi platesnei apibūdinimų skalei priskirtinais garsiniais sprendimais (tai galima girdėti šiame CD esančiuose kūriniuose). Greta įvairių aplinkos įrašų garsynų, ne mažiau ryški ir sintetinės kompiuterinės muzikos estetika. Ji jaučiama granuliuotose kūrinių struktūrose, įtampoje pakibusiuose microsound taškuose ar skaitmeninės kilmės garsynų dermėse. Kai kada šie netgi tampa tonalūs ir yra plukdomi efemeriškos melodikos tėkme, taip kuriant emocinę erdvę. Tokiais atvejais galima būtų atsargiai pavartoti ir ambientinės muzikos apibrėžimą, nors minėtas „klimatas“ ir nesukuria itin elegiškos atmosferos. Harmonija išlieka itin nuosaiki, daug svarbesni čia yra pačios formos kitimai. Minkšti tonai pamažu įgauna šerpetotas, netgi abrazyvias formas, o erdviomis pauzėmis izoliuoti garsai užverda iki tankaus dalelių judėjimo. Atstumo nuojautą Ginto K muzikoje generuoja ne tik minėtosios dermės, bet ir aplinkos garsai, iššaukiantys buvimo neapibrėžtame (bet nuspėjamame) erdvės taške asociacijas. Retkarčiais menininko kompozicijose išnyra ir ritminės struktūros, savo bruožais verčiančios prisiminti minimal / post-techno apibūdinimus. Jose (ir ne tik) pasireiškiantys žemi, kūnu juntami dažniai, kurie kitų kūrinių atvejais tyrinėjami patys savaime, nurodo dėmesį ir fiziniams garso ar jo masės aspektams.
Šiame CD „Message in a Bottle“ girdimi kūriniai sukuria Ginto K kūrybinį dešimtmetį pristatančią panoramą, kuri nusmaigstyta visomis aukščiau minėtomis žanrinėmis gairėmis. Vis dėlto, paskutinė sudedamoji dalis čia – privati klausytojo patirtis, išplečiama vyniojant garsinę žinutę iš butelio.
-------------------------------------------------------------------------------------------

Reviews :

Message in a Bottle
Gonzo Circus 2016-03-24
Μέλος στα 90’ των Λιθουανών industrial Modus, ο GintasK, μάστορας των ψυχοακουστικών μικροήχων, του θορύβου και του post-techno, κυκλοφορεί το Message In A Bottle ως συλλογή, ήδη στη κυκλοφορία, κομματιών, από το 2004 έως και το 2015. Εξερευνήσεις πάνω στις αισθητικές της πειραματικής digital μουσικής- παραφορτωμένες μαζικές ηχοδομές, στατικές και καταιγιστικές συχνότητες, μελωδικά περιβάλλοντα και fieldrecordingsαλλά και ρυθμικά μέρη, συναποτελούν τον δημιουργικό πυρήνα του συνθέτη.
**************************************

Žinutė su aklojo pasakojimu butelyje
Bernardinai.lt Kovo 15 d. 2016
Gintas K. „Message in a bottle“. Music Information Center Lituania 2015
Gintas K. „Nota Demo“. Creative Sources Recordings 2013
Gintas K. „Blind Man Tales“. Bolt Records 2014

Gintas K. yra šiuolaikinės lietuvių elektroninės eksperimentinės muzikos kūrėjas, veiklus, darbštus ir kruopštus garso menininkas. Klausytojams, besidomintiems ne žydrojo ekrano propaguojama muzika, jis gana gerai pažįstamas iš įvairiausių elektroninės muzikos festivalių, koncertų ir renginių, beje, šiek tiek žinomas ir užsienio publikai.
Pradėjęs nuo ritminės, faktūriškai gana sukaustytos postindustrinės ir post-techno muzikos, Gintas maždaug tūkstantmečių sandūroje pasuko į glitcht, microsound, minimal muzikos sferą ir neblogai perprato minėtus stilius, ką liudija albumas „Žinutė butelyje“. Čia surinkti pastarųjų 15 metų kūriniai, skelbti įvairiuose rinkiniuose, kurių diduma išleisti užsienyje. Tai margas, spalvingas albumas, kur kompozicijos beveik kaleidoskopiškai kinta, sodrią, pulsuojančią faktūrą keičia meditatyvūs ambientiniai intarpai, rupus „krapštukinis“ garsas lydi švelnius romantiškus „traškėjimus“.
Tai neblogai iliustruoja menininko panoraminį žvilgsnį į šiuolaikinę elektroninę muziką. Tarkim, kūrinys „Love is Love“ – suvaldytos standžios, triukšminės elektronikos pavyzdys, „Grinny Memories“ rodo augantį susidomėjimą musique concrete paveldu, „Blind Man Tale 2“ kiek žemiau aprašyto albumo trumputė reziumė, kritiškai pavadintas kūrinėlis „Lovely Banalities“ – švelnaus post-techno elektroninio skambesio etiudas. Apskritai albumas gali pasitarnauti kaip chrestomatinis vadovėlis klausytojams ir tyrinėtojams, norintiems detaliau ir iš arčiau „pačiupinėti“ minėtus elektroninės muzikos stilius.

Albumas „Nota Demo“ žymi atsitraukimą nuo populiariųjų glitch traškesėlių ir klubinio post-techno mikrogarsyno, autoriaus žvilgsnis krypsta daugiau nei pusamžiu atgal į pokario laiku suvešėjusį avangardinės muzikos musique concrete pasaulį, kuriame garsinius pagrindus sudėjo Pierre Schaefferis, Pierre Henry, Edgaras Varese.
Šiame albume esančiose kompozicijose nebelieka programiškumo, užmaskuoto ritmiškumo, atsiranda erdvės improvizacijai ir daugiasluoksnei garsodarai. Žinoma, Ginto „muzikinis konkretumas“ nėra ano laikotarpio titanų darbas – šiuolaikiniam kompozitoriui nebereikia garsų prirašytų juostų rankomis karpyti, klijuoti, deformuoti, išmagnetinti ir, norint išgauti dar negirdėtų efektų, naudoti ir manipuliuoti įvairiais objektais, nesusijusiais su muzika, o tik su garsu.
Dabartinių eksperimentinės muzikos kūrėjų darbas preciziškas ir švarus: kompozitoriaus instrumentas – kompiuteris, kūrėjui tarnauja moderniausios programos ir programėlės. Besiklausant Ginto muzikos dargi iškyla panašumas su dabar retai minimo japonų kompozitoriaus Isao Tomita muzikiniu palikimu; kaip ir japono, Ginto pjesių tema pristatoma tik keliais štrichais, ji nevystoma, vos prasidėjęs muzikinis pasakojimas pertraukiamas ir tarsi subyra, išsiskaido, išsisklaido. Galbūt darbo procese ištrinto rupumo ir trūktų šiame Ginto darbe, bet tai greičiau skonio, ne estetikos klausimas.

Albume „Aklojo pasakojimai“ Gintas drąsiai braunasi pro elektroninius brūzgynus, kopia į koliažų viršūnes, leidžiasi į ambientines oazes. Graži ir turininga muzikinė istorija, o jeigu dar sutiksime su autoriumi, kad pagrindinis pasakotojas – aklasis, tai galime drąsiai teigti, kad garsinės spalvos visiškai atstoja regimąjį pasaulį.
Elektroninių garsų pasaulis, kurį čia pristato kūrėjas, leidžia mėgautis ryškiomis garsų spalvomis, rišlia kompozicija, garsiniu nedaugžodžiavimu. Ir tai, kad albumo pavadinimu pristatoma kompozicija nėra ilga, trunkanti apie 40 minučių, taip pat vertintina teigiamai, ji nepertempta, neskylėta. Iki 8-tos minutės karaliauja spalvingas, dinamiškas, beveik noizinis garsynas, primenantis Thomaso Dimuzio kompozicijas, tada įtampa nuslūgsta, stoja ambientinė pertraukėlė; apie 15-tą min. garsinį atokvėpį įsodrina atsiradęs elektrinę gitarą imituojantis garsas, apie 30-tą min. vėl įsisuka sodraus garso centrifuga, paskui stoja ramybė ir į kūrinio pabaigą pasigirsta šnaresiai, brazdesiai, neaiškios kilmės mikrogarsynas, pasibaigęs tiesiog lašėjimu.
Tiesa, albumą pabaigia trumputė 5 min. kompozicija išraiškingu pavadinimu „...“, kuri greičiausiai atspindi keleivio pabudimą ar net praregėjimą. Rekomenduoju šį albumą besidomintiems elektronine ir eksperimentine muzika, nes manau, kad jis, kaip ir kiti Ginto K. darbai, vertas įdėmaus klausymo.
Beje, rašinėjant šias pastabas gavau žinutę, kad atsidarė Ginto K. internetinis puslapis adresu gintaskblog.wordpress.com
Robertas Kundrotas
**************************************

GINTAS K
Message In A Bottle
Lithuanian Music Information And Publishing Centre
Rockerilla Mar16 2016
Non c’è ombra di dubbio che i paesi dell’Est sono
una fucina di musiche e opere artistiche valide e di
spessore ancora tutte quante da scoprire bene e con
molte sorprese da riservare. Un importante plauso
va al Lithuanian Music Information And Publishing
Centre, struttura no-profit che vuole supportare a
dovere musicisti di natura poco commerciale e attivi
nell’ambito della sperimentazione, elettronica, jazz,
folk, pop, rock, urban. Questo aiuto è pensato proprio
con l’idea di esportare parecchi di questi personaggi
all’estero e dunque farli conoscere ad un pubblico
più ampio e curioso. È un lavoro a tutto tondo che
parte da un database importante, sul sito ufficiale,
fino ad arrivare alla produzione di dischi per alcuni
nomi come quello di Gintas K, in passato attivo con i
Modus, la prima band elettro-industrial lituana. E questi
trascorsi ben si rintracciano nei suoi numerosi lavori
solisti e in questo nuovo capitolo Message In A Bottle,
album che si divide tra microsuoni, visioni ambient
molto delicate ed impalpabili e improvvise esplosioni
rumoriste radicali che lasciano la meditazione e l’estasi
per trascinare l’ascoltatore in territori più angoscianti
e cacofonici. Disco molto interessante realizzato
da un personaggio esperto che ora MERITA DI ESSERE
APPREZZATO ANCHE FUORI CONFINE.
**************************************

GINTAS K - MESSAGE IN A BOTTLE (CD by Lietuvos Muzikos Informacijos Centras)
Vital Weekly #1016
The K stands for Kraptavicius, but I admit, Gintas K is easier to pronounce. He's from Lithuania and has been around for quite some years with the production of electronic music. In the 1990s he was part of Modus, an electronic industrial group, but later on working solo, mainly focussing on using the laptop as the place to be when it comes to transforming sounds. He has many releases on such labels as Cronica, Baskaru, Copy For Your Records, Ilse and others. Gintas K calls his music, cleverly, electro-acoustic music, and that is very much true. He takes recordings of everyday objects, acoustic events and field recordings and manipulates those beyond the recognition. The outcome however is something that can be very quiet and introspective, but it can also be very noisy or almost rhythmical. This CD is compilation of works he composed since 2004 and which have been released before, so it is not always a surprise, but even for me there is new stuff to explore. Selecting these pieces has been a careful process and also the running order is something that was done with some consideration; while at seventy-three minutes this is quite a lengthy CD, it moves very gently between all the various styles in which Gintas K operates. A gentle piece is followed by a very modern electronics piece, then a bit of noise; rhythm pieces, as in clicks and cuts from ten or more years ago, are
sparse around here. Maybe that's something that is no longer of interest? For me this release wasn't a big surprise. I know his music quite a bit, and while in general I am not blown away by some of his more noisy outings, I quite enjoy his more mellow music, in abundance here. I may not need an introduction release, but if
you heard the name Gintas K before and you are curious to hear what kind of music he produces, then this is a very good place to start. (FdW)
**************************************

Im Geflecht der Krampfadern, minimal
Am 13. Januar 2016, von Stephan Wolf unter News
www.amusio.com
„Eine Fli-, eine Fla-, eine Flifla-Flaschenpost/hat ein jeder so gerne, weil sie kein Porto kost//Gestern warn die Flaschen leer/und sie schwammen übers Meer/doch die Zeit ist vorbei/ jetzt sind alle Flaschen voll“ – ganz im Peter Petrelschen Sinne serviert der litauische Tonkünstler Gintas Kraptavičius, einst Vorstand von Modus, seine Bloemlezing aus über zehn Jahren physisch zu erlebender Elektroakustik. Wohl bekomme sie!

Es ist, summa summarum, jene Form von Musik (Die Form würde beipflichten), vor der das Unterbewusstsein stets gewarnt hat. Hinterlistig, unberechenbar, garstig, (überwiegend) minimal und klug. So begehrenswert Veröffentlichungen wie Lovely Banalities (auf Crónica) auch sind, für den Einstieg eignet sich Message In A Bottle allemal, ist es Gintas Kraptavičius hier doch tatsächlich gelungen, seinen variablen Ansätzen eine Grundhaltung zu verpassen, die sich auch ohne Vorkenntnis erschließt.

Völle nicht als Antagonist der Leere, so doch als Fülle im Sinne einer Formvollendung. Die Verselbstständigung minimal-ambienter Wesenheit unter dem Deckmantel technoider Sinnsuche. Das Abrasive in isolationistischer Camouflage. So es noch der Einordnung in den Annalen der wahrhaft progressiven Klangerzeugung bedarf, so bietet Message In A Bottle Anhaltspunkte. Jedoch keinen Almanach. Selbst das – anhand des zuvor unveröffentlichten und abschließenden Titeltracks – Angebot, mit Gintas K „warm“ zu werden, wirft nur weitere Fragen auf, die allein Medusenhäupter zum Bersten bringen. Keine Quintessenz, nur die übliche Empfehlung.
**************************************

Gintas K - Message In A Bottle [Music Information Center Lithuania 087]
nitestylez.de Saturday, January 09, 2016
Well, honestly Lithuania is not necessarily the first country that comes to mind when discussing experimental electronic music but, as in every other country, a scene does exist and the ever active Gintas K, who has recently released his x-th album "Message In A Bottle" via the Music Information Center Lithuania label, seems to be one of the scene's main protagonists. Over the course of fourteen tracks rolled out on his most recent longplay piece which is a compilation-style overview of his sonic work created and put on the circuit throughout the years 2004 - 2015 plus two previously unreleased tracks - "5m" and "Message In A Bottle" - the man better known as Gintaras Kraptavicius to his parents explores a spectrum from pure, highly digital sound modulations to dry, rhythmic Electronica influenced by Rhythm Industrial and interfered by beautiful piano sequences ("Excerpt From"), gets into calm, cinematic Glitch Ambient with "Reloaded Beauty" and even Oval'esque Clicks'n'Cuts in tunes like "Lovely Banalities". The unreleased "5m" is meant to please those digging the art of chaotic digital synthesis, "Track #72" is more of a warm, embracing contrast compared to its predecessor although a slighty chaotic and random aspect can be found in its sizzling background noises which are layered on top of Ambient Electronics and breaking waves at the shore and the 492 seconds of "Blind Man Tale 2" elegantly combine polyrhythmical percussions and rasping Ambient distortions. More hyperglitched structures are to be found "Nota Demo 3", "Love Is Love 7" brings us some heavy, multilayered Noise outbursts with an undeniable tonal aspect and the needs for scientific sounds of the digital age are catered by both versions of "pOpXEnA". As expected "Love Is Love 8" is more of a noisey affair again focusing on harsh, eruptive outbursts instead of taking care of tonality and finally the title track "Message In A Bottle" amalgamates beautiful Ambient chords and buzzing digital activity within 12+ minutes. After listening to this album Lithuania has been put on our map for electronic experimentalisms for sure. Nice.
posted by baze.djunkiii at 5:43 AM
**************************************

GINTAS K: Message in a Bottle CD Lithuanian Music Information and Publishing Centre
Posted by blackaudio on January 5, 2016
Many will be familiar with Gintas’ previous works in the 90’s when he fronted electronic industrial act Modus; which took him up to 1999 when he started out with this, his solo career.

Over the years with multiple releases, Gintas has produced a wide variety of work that covers a large selection of experimental electronic music; usually accompanied by some form of performance or installation. ‘Message in a Bottle’ is a compilation album covering much of his work previously released on a plethora of labels.

Over the years I have encountered much of this work before and I loathe and love his output (sadly, it’s usually the former), such is the variation thematically throughout his musical career. Bearing this in mind, it was no surprise that I should feel the same about a release covering a broad section of what he has produced.

When he shines, he is truly awe-inspiring; from droning ambience pebble dashed with grains of glitch and noise, to light strokes of charmed instrumentation. This rarity however, has always been offset with his insistence on fiddling around with obscurity and my most hated of genre’s; Field Recordings’.

There are some out there who love Gintas for all he has achieved and still lap up his releases. Kudos to him for his persistence and the pleasure he brings to some. For me however, I have little time for the majority of his work, even if this compilation does cover some of his better efforts.
**************************************

GINTAS K' 'Message In A Bottle'
Whisperin & Hollerin
Label: 'Music Information Centre Lithuania' 5th November 2015'
Gintas Kraptavicius is a Lithuanian sound artist who specialises in non-abrasive noise experimentation.
There are hints of melodies in this 72 minute collection but the digital compositions contain more bleeps than beats so you should not expect to hear any chart bound or hummable material.
Gintas K once stated that his aim was "to study the effect of sounds on the human psyche" and his research take the form of glitchy organic pulses and glistening Fennesz-like fragments.
Although this challenging, raw-edged machine music is designed to alienate mainstream audiences, titles like Reloaded Beauty, Lovely Banalities and Love Is Love show more than a passing interest in connecting with what makes us human.
author: Martin Raybould
**************************************

Gintas K – Message in a Bottle
auralaggravation.com
Lietuvos musikos informacijos centreas – MICLCD087
5th November 2015
James Wells
While operating within what could be broadly classed as the ‘electronic’ field, Gintas K’s output is vast and diverse in stylistic terms. This compilation, which draws on the work of Lithuanian composer and musical experimenter Gintas Kraptavicius, one-time leader of electro-industrialists Modus, from the period spanning 2004-2015, can only ever scratch the surface of his output. Nevertheless, it provides a flavour of his divergent sonic explorations. From wispy, ethereal contrails and softly chiming piano and glockenspiel segments via microtonal explorations, throbbing electro beats and barely-audible crackles, ‘Message in a Bottle’ is never dull.

The minimalist soundswells of ‘Reloaded Beauty’ contrast with the dizzying multitonal electronoodles and pink noise bursts of ‘5m’ (previously unreleased): elsewhere, ‘Blind Man tale’ is a piece of subterranean dark ambience which rumbles and hums, while ‘Love is Love 7’ is rendered as a Prurient-like squall of fucked electrodes and stammering synths half-buried by a wall of distortion.

The unreleased title track, a recent and previously-unreleased piece almost 13 minutes in length, assimilates many of the elements present in the other tracks, with bursts of noise and frenzied lasers forming a conglomeration of synth noise. It perhaps hints at Gintas K’s future plans – or maybe it doesn’t. One thing this album does show is that Gintas is inventive, unwilling to confirm to any one musical mode, and continually on the move.
**************************************

Ginto K CD: mįslinga žinutė nežinomam adresatui
2015 m. lapkričio 27 d.
www.mic.lt
Lietuvos muzikos informacijos centras išleido elektroninės eksperimentinės muzikos kūrėjo Ginto K retrospektyvinį CD „Message in a Bottle“. Jo pristatymo koncertas įvyks gruodžio 11 d., penktadienį, 19 val., Lietuvos kompozitorių namuose (A. Mickevičiaus g. 29).
CD išleistas gavus dalinę Lietuvos kultūros tarybos paramą. Lietuvos muzikos informacijos centro partneris – Lietuvos kompozitorių sąjunga, koncerto partneris – „Agharta“.
Žemiau pateikiama CD recenzija, parašyta Jurijaus Dobriakovo – nepriklausomo šiuolaikinės kultūros ir meno reiškinių tyrinėtojo, kritiko, dėstytojo, vertėjo ir kuratoriaus.
Kalbant apie Ginto K(raptavičiaus) dešimtmečio audioretrospektyvą, simboliška, kad mano paties pažintis su juo ir jo kūryba prasidėjo kaip tik prieš šiek tiek daugiau nei dešimt metų, 2003-aisiais. Tuomet aš gyvenau Klaipėdoje ir su plačiuoju (garso) meno pasauliu bendravau daugiausia virtualiai. Vienas iš to bendravimo rezultatų buvo taip pat virtuali elektroninės muzikos įrašų leidykla „Surfaces Netlabel“, kurią tais metais įkūriau kartu su bendraminčiais. Išleidus debiutinį „demonstracinį“ leidyklos rinkinį, į kurį buvo sudėtos daugiausia mano bendraamžių, pradedančių ir namie eksperimentuojančių elektronikos kūrėjų, kompozicijos, man ir parašė Gintas K.
Savo laiške jis pagyrė leidyklos iniciatyvą (tuo metu tai buvo vienintelė tokio pobūdžio virtuali garso platforma Lietuvoje, o ir visame internete jų dar nebuvo labai daug) ir pasiūlė savo medžiagą išleidimui. Vardas buvo jau girdėtas, ir pats faktas, kad jaunų entuziastų bandymą įvertino visai kito kalibro kūrėjas, buvo pribloškiantis, todėl, žinoma, sutikau. Tokiu būdu antruoju „Surfaces“ leidiniu tapo Ginto K pasirodymo festivalyje „Garso zona“ įrašas pavadinimu „Without Out“.
Nuo to laiko iki pat dabar (po daug perklausytų įrašų ir girdėtų gyvų pasirodymų) Ginto K muzikinės kūrybos pagrindas ir principai man yra didelė mįslė. Klausantis jo kūrinių neretai aplanko jausmas, kad negaliu tiksliai apibūdinti, kas čia vyksta. Tokios medžiagos klausymasis reikalauja tam tikro pasiruošimo ir kantrybės, nes muzika ne iš lengvųjų ir nepasiduoda lengvam maloniam suvartojimui (nors tai ir nėra, sakykime, radikalus triukšmas ar kažkas panašaus). Viską dar labiau komplikuoja tai, kad Gintas K, nors ir būdamas vienas aktyviausių Lietuvos garso menininkų, visada tarsi laikosi šiek tiek atskirai, žaisdamas savo lygoje ir mažai paisydamas, ką kuria kiti ar kokios dabar yra elektroninio garso mados. Prie to prisideda ir tai, kad jis gyvena atokiau nuo muzikinio gyvenimo centrų, nors kartu ir visada lieka online – tai pagrindžia užsienyje išleistų įrašų gausa.
Dizainas: Šarūnas Joneikis
Minėti veiksniai formaliai gana įvairiai Ginto K kūrybai suteikia labai didelio vientisumo įspūdį – išgirdus jo kompozicijas, sunku jas supainioti su kuo nors kitu. Daug pasako ir tai, kad metai, nurodyti prie atskirų kompozicijų, mažai ką reiškia – Ginto K prieiga per visą šiame CD pristatytą dešimtmetį išliko daugmaž nepakitusi. Ir nors jis neretai bendradarbiauja su kitais garso kūrėjais, iš esmės yra labai individualus autorius.
Kalbant apie patį Ginto K skambesį, kartais gali pasirodyti, kad jis šiek tiek „užsižaidžia“ garsų moduliavimu, teikdamas daugiau dėmesio jų formai, kaitai ir fiziniam poveikiui nei kuriamai atmosferai. Apskritai, jo kūryba savo tekstūriniu sudėtingumu ir abstraktumu yra artimesnė ne didžiąjai daliai šiuolaikinės elektroninės muzikos, kuri dažnai naudoja gana patogias ir klausytoją įtraukiančias formas, o, pavyzdžiui, Mortono Subotnicko elektroninėms kompozicijoms, ypač legendiniam įrašui „Silver Apples of the Moon“. Todėl į šios muzikos klausymąsi reikia įdėti pastangų, natūralus susitapatinimas ar įsijautimas čia vargu ar įmanomas. Tai yra tarsi klausytojo motyvacijos testas – šį išlaikę ras garso sluoksniuose daugiau, nei galima tikėtis iš pirmo žvilgsnio, tačiau išlaikys ne visi. Bet klausytojo lepinimas ar lūkesčių pateisinimas ir nėra Ginto K prioritetas – panašu, kad santykis su pačiu garsu jam yra svarbiausias.
Įdomiausi momentai Ginto K kompozicijose įvyksta tada, kai iš ritmingų triukšmų ir sintetinių perkusinių garsų moduliacijų į paviršių staiga iškyla gana organiškai, kartais net atvirai gražiai ir melancholiškai skambančios melodinės ar atmosferinės tekstūros. Jas galima pavadinti savotišku šių kompozicijų katarsiu. Tiesa, jis beveik niekada neleidžia joms užsibūti pernelyg ilgai – matyt, kad klausytojas nepriprastų. Būtent šis „retumas“ ir lemia jų vertę bei įsimintinumą.
Dizainas: Šarūnas Joneikis
Atskiro paminėjimo verti patys Ginto K kompozicijų pavadinimai. Dažnai atrodo, kad už jų – lakoniškų ir mįslingų – slypi užuominos į kažkokias nutylėtas, nepapasakotas istorijas, kurias klausytojas turi įsivaizduoti. Nevalingai pradedi ieškoti tų istorijų pačiame garse, bet ir jis jų neatskleidžia. Tai sukuria papildomą intrigą ir priverčia klausytojo sąmonę „dirbti“ dar labiau. Viskas kartu tikrai ima priminti paslaptingą „žinutę butelyje“, kurią radęs žmogus nežino, ar ji iš tiesų skirta jam. Jos iššifravimui reikia specialaus kodo, bet pats autorius nepalieka gairių, išsaugodamas paslaptį. Kaip minėjau, tai gali tiek sudominti motyvuotą klausytoją, tiek atstumti tą, kuris šios motyvacijos turi mažiau.
Tokia „natūrali atranka“ yra gera strategija norint suformuoti savo ištikimą ir suinteresuotą auditoriją. Tikriausiai todėl Ginto K vardas nėra tarp tų, kurie matomi daugiausiai ir dažniausiai, bet kartu jo buvimas scenoje yra stabilus ir svarus jau gerokai ilgiau nei dešimtmetį, ir netgi tai pačiai scenai iš dalies suteikia tam tikrą struktūrą (užtenka prisiminti 2012 m. jo sudarytą rinkinį „Lietuvos garso menas“).
Turint galvoje pastarąją aplinkybę, retrospektyvinis įrašas „Message in a Bottle“ yra labai savalaikis. Iki šiol kartais atrodydavo, kad Ginto K kūryba buvo labiau matoma (ir leidžiama) užsienyje nei Lietuvoje (nors esantys arti eksperimentinės elektroninės muzikos ir garso meno scenos ją puikiai žinojo). Dabar jis simboliškai įrašytas į Lietuvos muzikos lauką gerokai labiau, o jo muziką lengviau įvertinti kaip visumą ir suprasti jos siunčiamą pranešimą.
Jurij Dobriakov
**************************************

credits

released November 2, 2015

Music: Gintas K
Vykdomoji prodiuserė | Executive producer: Gailė Griciūtė
Dizainas ir maketavimas | Design and layout: Šarūnas Joneikis
Tekstas | Text: Povilas Vaitkevičius
Vertimas | Translation: Darius Krasauskas
Anglų kalbos redagavimas | English language proofreading: Joseph Everatt


Sudarytojas ir leidėjas | Compiled and released: MIC (Lietuvos muzikos informacijos centras/Lithuanian Music Information and Publishing Centre)
Rėmėjas | Supported by: LKT (Lietuvos kultūros taryba)
MICL partneris | MICL partner: LKS (Lietuvos kompozitorių sąjunga/Lithuanian Composers Union)
Asociacija LATGA

mic.lt
www.gintask.puslapiai.lt

license

all rights reserved

tags

about

gintas k Lithuania

Gintas K (Gintas Kraptavičius) a sound artist, composer exploring digital, live, computer music, granular synthesis sound aesthetics. Participant of Transmediale.05, Transmediale.07, ISEA2015, ISSTA2016, IRCAM forum workshop 2017, xCoAx 2018, ICMC2018, ICMC-NYCEMF 2019, NYCEMF 2020, Ars Electronica Festival 2020. Winner of Broadcasting Art 2010, Spain; 2019 USF International Call for Scores, USA ... more

shows

contact / help

Contact gintas k

Streaming and
Download help

Redeem code

Report this album or account

If you like gintas k, you may also like: